+31 6 22 95 98 02 [email protected]

Privacybeleid


Laatst bijgewerkt op 19 augustus 2023Deze privacyverklaring voor EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság (handelend onder de naam EvolvingDesk) (“wij,”“ons,” of “onze“.), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (“Diensten), bijvoorbeeld wanneer u:
 • Bezoek onze website op evolvingdesk.com of een andere website van ons met een link naar deze privacyverklaring
 • Op andere gerelateerde manieren met ons samen te werken, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u om uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via [email protected].


SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen door te klikken op de link na elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze  inhoudsopgave  hieronder om de sectie te vinden die u zoekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wanneer je onze Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop je met ons en de Services omgaat, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Meer informatie over  persoonlijke informatie die u ons verstrekt .

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens.

Ontvangen we informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Meer informatie over  hoe wij uw informatie verwerken .

In welke situaties en met welke soorten van partijen delen wij persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. Meer informatie over  wanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen .

Hoe beschermen we uw gegevens? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of technologie voor informatieopslag kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Meer informatie over  hoe we uw informatie veilig houden .

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over  uw privacyrechten .

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door te bezoeken. https://service.evolvingdesk.nl of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen?  Bekijk de volledige privacyverklaring .


INHOUDSOPGAVE1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort:   Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Services,  belangstelling toont voor het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of wanneer u anderszins contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van je interacties met ons en de Services, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:
 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • postadressen
 • wachtwoorden
 • gebruikersnamen
 • contact- of authenticatiegegevens
 • contactvoorkeuren
 • factuuradressen
 • debet-/creditcardnummers
Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Streep, PayPal en SimplePay.hu. De link(s) naar hun privacyverklaring(en) vindt u hier: https://stripe.com/en-hu/privacy, https://www.paypal.com/us/legalhub/privacy-full en https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_eng_20210114.pdf .

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort:   Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten. (zoals de datum/tijdstempels gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd ) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over je computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (gebaseerd op uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.
2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken je persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je omgaat met onze Services, waaronder:
 • Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en de levering ervan te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om te reageren op uw vragen en om eventuele problemen op te lossen die u zou kunnen hebben met de gevraagde service.
 • Om administratieve informatie naar u te sturen. We kunnen uw gegevens verwerken om u informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om uit te voeren en uw bestellingen te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken om uit te voeren en uw bestellingen, betalingen, retourzendingen en ruilingen via de Services te beheren.

 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw gegevens verwerken als u ervoor kiest om een van onze aanbiedingen te gebruiken waarmee u met een andere gebruiker kunt communiceren.

 • Om feedback te vragen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Services.
 • Om u marketing- en promotionele berichten te sturen. We kunnen de persoonlijke gegevens die u ons stuurt verwerken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketinge-mails. Zie voor meer informatie. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN? hieronder.
 • Onze services beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig en beveiligd te houden, met inbegrip van fraudecontrole en -preventie.
 • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen. We kunnen uw gegevens verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn.
 • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden hebben (d.w.z., rechtsgrondslag) om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om aan te gaan of vervullen onze contractuele verplichtingen, om uw rechten te beschermen, of om vervullen onze legitieme zakelijke belangen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het VK vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:
 • Toestemming. We kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z., toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over  uw toestemming intrekken .
 • Uitvoering van een contract. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, waaronder het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract met u.
 • Legitieme belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen en dat deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken voor een aantal van de beschreven doeleinden om:
 • Gebruikers informatie sturen over speciale aanbiedingen en kortingen op onze producten en diensten
 • Ondersteun onze marketingactiviteiten
 • Problemen diagnosticeren en/of frauduleuze activiteiten voorkomen
 • Begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In het kort:  We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden. 

Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, contractanten of agenten (“derden) die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten afgesloten met onze derde partijen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook niet delen met een andere organisatie dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij opdragen. De categorieën van derden waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:
 • Betalingsverwerkers
 • Order Fulfillment Dienstverleners
 • Financiële en boekhoudkundige hulpmiddelen
 • Gegevensanalysediensten
 • Tools voor communicatie en samenwerking
 • Tools voor verkoop en marketing
 • Aanbieders van hostingdiensten voor websites

Wij ook moeten uw persoonlijke gegevens mogelijk delen in de volgende situaties:
 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al onze of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.

5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:  We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie te openen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice. .

6. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort:  We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om te vervullen de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer we geen legitieme zakelijke reden meer hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren dergelijke informatie, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en afzonderen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort:  Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om je informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via het internet of technologie voor informatieopslag worden gegarandeerd dat deze 100% veilig is. onbevoegd derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en uw gegevens niet op ongepaste wijze kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke gegevens te beschermen, is het verzenden van persoonlijke gegevens van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te hebben tot de Services in een beveiligde omgeving.

8. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:  We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Services door deze minderjarige. Als we ontdekken dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze records te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die wij hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected] .

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) rectificatie of uitwissing te vragen; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, de overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Als u zich in de EER of het VK bevindt en u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw Gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of Gegevensbeschermingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie .

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, u hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? onder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch,, op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Opt-out van marketing- en promotionele communicatie: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door aan te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we versturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? hieronder. U wordt dan verwijderd uit de marketinglijsten. We kunnen echter nog wel met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Accountgegevens

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u dat doen:
 • Neem contact met ons op via de contactgegevens.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit invloed hebben op bepaalde functies of services van onze Services. U kunt ook afzien van op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Services.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-SPOREN-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een functie of instelling voor Do-Not-Track (“DNT”) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen van en het implementeren van DNT-signalen afgerond . Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een norm voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort:  Ja, als je een inwoner van Californië bent, krijg je specifieke rechten met betrekking tot toegang tot je persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light”. De wet staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie bij ons op te vragen over (eventuele) categorieën persoonlijke informatie die we aan derden hebben verstrekt voor direct-marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we in het direct voorafgaande kalenderjaar persoonlijke informatie hebben gedeeld. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als je jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt bij Services, heb je het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die je publiekelijk plaatst op de Services. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv., back-ups, enz.).

12. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving bijwerken als dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Revised” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op prominente wijze een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]  of per post contact met ons opnemen op

EvolvingDesk Korlátolt Felelősségű Társaság
Ady Endre utca 376
Arló, Borsod-Abaúj-Zemplén 3663
Hongarije

14. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving in uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u bezoeken: https://service.evolvingdesk.nl .